• برنامه رادیویی اپ و گپ، اولین برنامه رادیویی ایران در زمینه استارتاپ ها
  • در رادیو جوان، پرمخاطب ترین شبکه رادیویی کشور | پنجشنبه، ۲۳ اسفند ۹۷
  • جهت دانلود و شنیدن این برنامه کلیک فرمایید: حمید توکلی در اپ و گپ