لیست نام برند

لیست نام‌های زیر می تواند مسیر شما در انتخاب نام برند را کوتاه‌تر نماید. در گام اول ۵ تا ۱۰ نام برتر را لیست کرده و سپس از میان لیست خودتان، بهترین را برگزینید. این لیست شامل اسامی خاصی است که با شیوه‌های مختلف نامسازی خلق شده و برای نام‌گذاری بسیاری از برندها مناسب خواهند بود. قیمت هر یک از نام ها در حال حاضر فقط ۹۰۰ هزار تومان است. جهت سفارش نهایی دامنه به صفحه ارتباط با نامی نیک مراجعه فرمایید.

 

 1. abida.ir | آغاز شده با “آبی”
 2. abido.ir | آغاز شده با “آبی”
 3. adita.ir
 4. afortin.ir
 5. alborzstar.ir
 6. alitak.ir | برگرفته از واژه‌های “عالی” و تَک”
 7. aliv.ir | آغاز شده با “عالی”، هم صدا با Olive به معنای زیتون؛ نامی ۴ حرفی و ۲ بخشی بسیار کوتاه
 8. almaniz.ir | شروع شده با “آلمانی”، اولین حرف این نام a و آخرین حرفش z است. آلمان از a تا z
 9. amilan.ir | “میلان” در انتهای نام
 10. arbik.ir
 11. arbis.ir
 12. arimo.ir
 13. arnas.ir
 14. atiz.ir | نام ۴ حرفی و ۲ بخشی بسیار کوتاه، شروع شده با اولین حرف الفبا
 15. atiza.ir
 16. atona.ir
 17. avidan.ir | آغاز شده با “آوید” واژه‌ای پارسی به معنای خرد، ترکیب شده با پسوند فارسی “ان” – شبیه به جاویدان
 18. avitan.ir
 19. aviton.ir
 20. aynali.ir | آینالی، نام روستایی در ایران
 21. balvan.ir
 22. bamtik.ir | ترکیب “بام” و “تیک”
 23. bamtis.ir | ترکیب “بام” و پسوند فارسی “تیس”
 24. bidran.ir
 25. bikan.ir
 26. bikat.ir
 27. binat.ir | “بینا” + ت
 28. bingom.ir | بینگوم، بادمجان در گویش مازنی
 29. biras.ir
 30. bistor.ir | آغاز شده با “بیست”
 31. bivan.ir
 32. bordin.ir | شما بُردین.
 33. bortis.ir
 34. charmisan.ir | charmisun.ir | چرمیسان، ترکیب چرم با سان به معنای خورشید. “سان” همچنین در فارسی پسوند “مانندگی” است. مانند شیرسان به معنی “مانند شیر”
 35. chitan.ir | چیتا + ن، بسیار مناسب برای برندهای مرتبط به سرعت
 36. danke.ir | دانکه، ممنون به زبان آلمانی
 37. dantic.ir | dantik.ir | ترکیب “دان” + “تیک”، دان کوتاه شده‌ی “دانش” است. از done در زبان انگلیسی هم می‌توان برای تعبیر نام بهره برد.
 38. dantis.ir
 39. datim.ir
 40. dibaf.ir
 41. dibas.ir
 42. didat.ir
 43. dideran.ir | didran.ir
 44. didra.ir
 45. dikor.ir
 46. dilas.ir
 47. dimat.ir
 48. dinab.ir
 49. dinas.ir
 50. dipak.ir
 51. dipan.ir
 52. disra.ir
 53. ditna.ir
 54. ditra.ir
 55. divas.ir | شبیه به تلفظ Device (ابزار) – شبیه به ریواس
 56. divor.ir
 57. dizana.ir
 58. diznab.ir
 59. dorla.ir
 60. dortis.ir
 61. farshis.ir
 62. filad.ir
 63. filag.ir | filog.ir
 64. filas.ir
 65. filav.ir | filove.ir
 66. fonis.ir
 67. forka.ir
 68. gipe.ir | gipeh.ir
 69. gisan.ir | gisun.ir
 70. gisna.ir
 71. gitan.ir
 72. goltis.ir
 73. horso.ir
 74. jirad.ir
 75. jitra.ir
 76. kanimanka.ir
 77. katis.ir
 78. kordis.ir
 79. lidor.ir
 80. lidora.ir
 81. lidoran.ir
 82. lilar.ir
 83. limoz.ir
 84. linad.ir
 85. linas.ir
 86. lindan.ir
 87. linkan.ir
 88. lionic.ir | lionik.ir
 89. lioniz.ir
 90. lipan.ir
 91. lipra.ir
 92. lirad.ir
 93. litan.ir
 94. lizon.ir
 95. marsiz.ir
 96. matim.ir
 97. miban.ir
 98. midat.ir
 99. mornic.ir | mornik.ir
 100. mortis.ir
 101. namdan.ir
 102. natin.ir
 103. nicor.ir | nikor.ir
 104. nidan.ir
 105. nidor.ir
 106. nidora.ir
 107. nikma.ir
 108. nipol.ir
 109. nitak.ir
 110. nitara.ir
 111. Nitra.ir
 112. Nitran.ir
 113. nizan.ir
 114. odido.ir
 115. odipo.ir
 116. olba.ir
 117. olilo.ir
 118. opido.ir
 119. opla.ir
 120. ortaso.ir
 121. otido.ir
 122. otim.ir
 123. otina.ir
 124. otla.ir
 125. ovivo.ir
 126. padion.ir
 127. pardin.ir
 128. partic.ir | partik.ir
 129. pershial.ir | persial.ir | پرشیا + ل
 130. pershiat.ir | persiat.ir | پرشیا + ت
 131. pidax.ir | pidox.ir
 132. pidor.ir
 133. pilad.ir
 134. pitak.ir
 135. pitan.ir
 136. poldis.ir
 137. polsan.ir | polsun.ir
 138. portis.ir
 139. rabbito.ir | rabito.ir
 140. ratik.ir
 141. ritad.ir
 142. ritan.ir
 143. rooda.ir
 144. roodis.ir
 145. sador.ir
 146. samtis.ir | سام (پدربزرگ رستم) + تیس
 147. samto.ir | سام (پدربزرگ رستم) + تو
 148. sarvo.ir
 149. sasanik.ir | ساسان + نیک
 150. saton.ir
 151. shilta.ir
 152. sibas.ir
 153. sibat.ir
 154. sibor.ir
 155. sidad.ir
 156. simora.ir
 157. sinto.ir
 158. siport.ir
 159. sitap.ir
 160. sitran.ir
 161. sivam.ir
 162. sivaz.ir
 163. sivon.ir
 164. sorane.ir | soraneh.ir
 165. sorta.ir
 166. sotik.ir
 167. spartik.ir
 168. startaks.ir | startox.ir | startax.ir
 169. tadan.ir
 170. tadin.ir
 171. tadira.ir
 172. tadis.ir
 173. takdo.ir
 174. tanito.ir
 175. tapdis.ir | topdis.ir
 176. tarnik.ir
 177. tartak.ir
 178. tartik.ir
 179. tashia.ir | tashiya.ir | نام یکی از قله های مرتفع رشته کوه الوند در استان همدان
 180. tatik.ir
 181. tialog.ir
 182. tibas.ir
 183. tibat.ir
 184. tibor.ir
 185. ticor.ir | tikor.ir
 186. tidad.ir | تیدا (دختر خورشید) در ترکیب با داد(عدل)
 187. tidan.ir | تیدا (دختر خورشید) nv
 188. tidas.ir
 189. tidat.ir | tidot.ir
 190. tidor.ir
 191. tidora.ir
 192. tikdo.ir
 193. tiknas.ir
 194. tilam.ir
 195. tilas.ir
 196. tinas.ir
 197. tinato.ir
 198. tinko.ir
 199. tipan.ir
 200. tipdo.ir
 201. tipon.ir
 202. tirat.ir
 203. tisat.ir
 204. titat.ir
 205. tivat.ir
 206. tizol.ir
 207. tizon.ir
 208. tizor.ir
 209. tootis.ir
 210. torda.ir
 211. totis.ir
 212. vatik.ir
 213. vibam.ir
 214. vibas.ir
 215. vidat.ir | vidot.ir
 216. vikta.ir
 217. vikto.ir
 218. vindat.ir
 219. vinor.ir
 220. vitar.ir
 221. vitop.ir
 222. vizan.ir
 223. zatin.ir
 224. zilas.ir
 225. zimor.ir
 226. zirad.ir
 227. zisan.ir | zisun.ir
 228. zitar.ir
 229. zitro.ir
اجرا شده توسط: همیار وردپرس