خطای نوشابه رژیمی در انتخاب نام برند

واقعا اسمتون همینه؟ اَل ریس: زمانی که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بودم، بهترین دوستم یکی از هم دانشگاهی ها را