برای شنیدن و دانلود پادکست کلیک فرمایید:

تغییر در برنامه محتوای هفتگی نامی‌نیک

جهت مشاهده و دنبال کردن صفحه “آموزش‌های انتخاب نام برند” در اینستاگرام، کلیک فرمایید: instagram.com/hamidtavakoli_ir

بعد از این، هر دوشنبه در اینستاگرام یک نکته جدید در مورد انتخاب نام و برندسازی منتشر خواهم کرد.