سمینار برندینگ و بازاریابی و فروش در کرج

 

سخنران های سمینار بازاریابی، فروش و برندینگ:

 

برگزارکننده ها:

  • اتاق بازرگانی استان البرز
  • شرکت شهرک های صنعتی استان البرز
  • مرکز مشاوره کارآفرینی کارامُد