1. آقای توکلی من بارها دیدم که آدمای مختلف برند زورق رو اشتباه و حتی در حد zoorgh !! تلفظ می کنند. یا خیلی از برندها رو با هم اشتباه می گیرن، مثلا فیدیبو و فیلمیو. راجع به این باد چه کار کرد؟ بخصوص این اشتباه برای برندهای با تلفظ مشابه