کارگاه “چالش های کرج در برندسازی شهری” به همت جمعیت همیار کرج و موسسه البرزشناسی، پنجشنبه، دوم دی ماه ۹۵ در دانشگاه فرهنگ و هنر البرز برگزار شد.

برندسازی شهری کرج، برندسازی مکان برای استان البرز
گزارش تصویری کارگاه “چالش های کرج در برندسازی شهری” در دانشگاه فرهنگ و هنر البرز

 

برندسازی شهری برای کرج