رویداد استارتاپی “ارائه سال” در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۹۴ توسط مرکز شتابدهی “تهران استارتاپ هال” در دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این رویداد در مورد انتخاب نام برند برای استارتاپ ها صحبت کردم.

در رویداد “ارائه سال” چند تن از مدیران مراکز شتابدهی، بنیانگذاران استارتاپ های موفق کشور، سرمایه گذاران و فعالان اکوسیستم استارتاپی کشور و جمعی از علاقمندان به تاسیس استارتاپ حضور داشتند.

حمید توکلی و سخنرانی در مورد انتخاب نام برند برای استارتاپ ها، برندسازی برای استارتاپ ها