گزارش کارگاه انتخاب نام برند در یک شرکت

کارگاه ۳۰ نکته در انتخاب نام برند به صورت اختصاصی برای کارکنان محترم یک شرکت برگزار گردید. این کارگاه در سه جلسه برگزار شده و جمعا ۸ ساعت به طول انجامید.
مشابه همین کارگاه در روز ۱۰ آبان ماه با همکاری موسسه آموزش عالی توسعه در تهران برگزار خواهد شد. علاقمندانی که تا پایان روز پنجشنبه، ۱۱ مهر ثبت نام نمایند، کتاب “زاگ؛ چگونه یک نام تجاری متمایز بسازیم؟” را به عنوان هدیه در روز برگزاری کارگاه دریافت خواهند کرد.

کارگاه 30 نکته در انتخاب نام برند


کارگاه برندسازی: انتخاب نام


انتخاب نام برند


حمید توکلی، مدرس کارگاه


آموزش برندسازی و انتخاب نام برند


کارگاه آموزشی انتخاب نام برند


حمید توکلی


حمید توکلی، تدریس در کارگاه


کلاس برندسازی نام

٪ نظرات
راه اندازی شده توسط همیار وردپرس