تشویق مردم به چاق شدن

افراد سنگین وزن غالبا پرمصرف تر بوده و اگر به یک برند غذایی وفادار شوند، سود خوبی عاید آن برند خواهد شد. بنابراین طبیعی است که برندی چون تبرک با تبلیغاتی نظیر “لورل و هاردی” به جلب نظر این دسته از مصرف کنندگان بپردازد. تبرک همچنین با دادن جایزه ی بیشتر به اشخاص سنگین تر خواهان آن است که اینگونه افراد احساس بهتری نسبت به وضعیت خود پیدا کنند. با این وجود دو گروه زیر در واکنش به تشویق های تبرک برای افزایش وزن، از این برند فاصله گرفته اند:

  1. گروهی که احساس می کنند تبرک حاضر است به هر قیمتی محصولاتش را بفروشد، حتی به قیمت اضافه وزن مردم.
  2. گروهی که از ترس آنکه مبادا جزء افراد سنگین وزن تلقی شوند از خرید و توصیه ی محصولات تبرک دوری می جویند.

لورل و هاردی در تبلیغات برند تبرک

فروش و برندسازی بر خلاف جهت یکدیگر

بسیار پیش می آید که مدیر یک برند اقدامی موثر در جهت افزایش فروش می کند اما نه تنها ارزش برندش افزایش نمی یابد بلکه کمتر هم می شود. پس لزوما فروش و برندسازی همیشه همراستا نیستند. تبلیغات اخیر تبرک، نمونه ای از این اقدامات بوده و روند بی اعتمادی مردم به تبلیغات تلویزیونی را نیز سرعت خواهد بخشید. (مطالعه بفرمایید: کرم حلزون و کاهش اعتبار تبلیغات تلویزیون)

در هر صورت به نظر می رسد که تبرک سهوا دچار این اشتباه شده باشد و چنانچه به مدیران محترم این برند یادآوری گردد که فعالیت های آنها ممکن است منجر به افزایش چاقی و بیماری های برخواسته از چاقی شده و در بلند مدت زمینه ساز مرگ و میر بیشتر شود؛ لحظه ای در تغییر رویکردشان درنگ نخواهند کرد.

برندها نسبت به همه ی فعالیت ها و همچنین عوارض کوتاه مدت و بلند مدت اقداماتشان مسئول هستند. اگر مردم یک برند را به عنوان برندی بی مسئولیت بشناسند حتی اگر ارائه دهنده ی بهترین محصولات و خدمات باشد باز هم از او دوری خواهند جست.

مشاهده بفرمایید: