برندسازی اینترنتی در دانشگاه تهران

دو روز پیش، دومین کارگاه آموزش برندسازی اینترنتی در دانشگاه تهران برگزار شد، اولین کارگاه در آذرماه سال جاری برگزار شده بود.

در ادامه، تصاویری از جلسه اول و دوم آمده است:

آموزش برندسازی اینترنتی در دانشگاه تهران

دانشجویان دانشگاه تهران و آموزش برندسازی

 

 

دانشجویان دانشگاه تهران و برندسازی

حمید توکلی

 

 

٪ نظرات
راه اندازی شده توسط همیار وردپرس